Skidhjälm

Höga hastigheter kombinerat med hårt underlag gör att hjälm är ett måste vid rullskidåkning. Det behöver inte vara en speciell skidhjälm utan vanligast är att man använder en cykelhjälm. Viktigt är att hjälmen sitter fast bra på huvudet och ej glappar, då det annars finns risken att hjälmen ej täcker där den ska vid en olycka.

Men för att få riktigt bra skydd så finns det speciella rullskidhjälmar som täcker den bakre delen av huvudet bra, vilket ofta är den som är mest utsatt då det inom rullskidåkningen är vanligast att man trillar bakåt.

För mer info om rullskidshjälmar klicka här

loading...