Hjul till rullskidor

Rullskidhjul. Hjulen i rullskidåkning finns i ett par olika typer och då främst avseende på bredd och rullmotstånd. Vad man skall ha beror på vilken typ av åkning, klassisk eller skate, samt ens färdighetsnivå på rullskidåkning.

För att köpa hjul till rullskidor klicka här

Nybörjare vill ofta ha så breda hjul som möjligt då det är stabilare, men den ökade kontaktytan medför ökad friktion vilket även sänker de möjliga hastigheterna. Utöver storleken så finns hjulen i olika rullmotstånd och då är skillnaden mellan de olika hjulen främst i form av olika hårda och mjuka material men även kullagren spelar in.

När du som nybörjare ska ställa dig på ett par rullskidor så rekommenderar vi att du köper ett par rullskidor med hjul som är normalrull, ofta benämnt klass 2. Skalan går från 1-4 där ett lågt värde ger väldigt mycket rull och ett högt värde innebär tröga hjul med lägre hastigheter. Utöver att se till sina egna färdigheter på rullskidor så bör man, om man ska åka med andra jämnbra, se till så att man har samma klass på hjulen som dem då det annars blir stora skillnader i avstånd mellan er alternativt att endera inte får särskilt bra träning då man måste vänta in den andra.

loading...