Bromsa med stavarna

Vid lägre hastigheter så kan man använda stavarna för att bromsa upp farten. Detta är en relativt enkel bromsteknik rent tekniskt, men kräver som sagt att det inte går fört fort. Stavarna skall här sättas ner framför men vid sidan av kroppen, men var noga med att ej sätta ner dem rakt framför då detta kan leda till att staven får fästa i marken och att stavhandtaget på så sätt trycks rakt in i bröstkorgen. En annan stavteknik för bromsning, som är lätt men mindre effektiv, är att låtar stavarna släpa efter sig och att man genom friktionen från detta kan sänka hastigheten.

loading...